SEO expert

SEO expert in Greece

                                          SEO expert in Greece

Ονομάζομαι Στέφανος Οικονομίδης και είμαι ο δημιουργός της SEO In Greece η οποία είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών SEO.  Είμαι SEO expert και Marketing expert.  Έχω πιστοποιηθεί με τον τίτλο του Chartered Marketer (αριθμός πιστοποίησης 4945492) από το Chartered Institute of Marketing και διαθέτω MSc in Marketing (Distinction) από το University of  Stirling.

Έχω διατελέσει διευθυντικό στέλεχος Marketing σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής, λιανεμπορίου, φαρμάκων, ασφαλιστικών υπηρεσιών και επικοινωνίας. Με το διαδικτυακό marketing ασχολούμαι από το 2001 όπου έχω σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος προωθητικών ενεργειών.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Βιογραφικό Σημείωμα-Στέφανος Οικονομίδης.

Από τις αρχές του 2013 έχω στρέψει το ενδιαφέρον μου στο Search Engine Optimization με αφορμή την εμφάνιση του νέου αλγόριθμου της Google (Penguin) ο οποίος άλλαξε καθοριστικά το συγκεκριμένο χώρο.

Η προώθηση μιας ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης συνιστά πλέον μια σύνθετη πρόκληση η οποία για να απαντηθεί αποτελεσματικά χρειάζεται το συνδυασμό τριών προϋποθέσεων:

Πρώτον βαθιά κατανόηση της εμπορικής διάστασης της επιχείρησης (υποψήφιοι πελάτες, κανάλια διανομής, συμπεριφορά υποψήφιου αγοραστή, θέματα branding, ενδιάμεσοι που επηρεάζουν την αγοραστική διαδικασία, αλληλεπίδραση της online με την offline επικοινωνία, κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών κτλ).

Δεύτερον, σημαντική τεχνογνωσία των τεχνικών θεμάτων της ιστοσελίδας (HTML, πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου –CMS, πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων – e-shops, plugins, θέματα φιλοξενίας – hosting, θέματα DNS, κατασκευή ιστοσελίδων κτλ).

Τρίτον άριστη γνώση του διαδικτυακού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται μια ιστοσελίδα (social media, μηχανές αναζήτησης, directories, ιστοσελίδες για backlinks κτλ) καθώς και της αλληλεπίδρασης των διαφόρων παραμέτρων του.

Και για τις τρεις αυτές προϋποθέσεις διαθέτω εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία και για το λόγο αυτό είμαι σε θέση να παρέχω υπηρεσίες Search Engine Optimization οι οποίες θα έχουν ουσιαστικό και βιώσιμο αποτέλεσμα για την εταιρία σας.

Εάν επιθυμείτε να εξετάσετε τα οφέλη του Search Engine Optimization για τη δική σας επιχείρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.