Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO

Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO, μια ολιστική προσέγγιση για την δημιουργία του website σας για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Κατασκευή ιστοσελίδων με Proactive SEO

Η κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops σήμερα- Υπηρεσία Proactive SEO

Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι σήμερα μια πολύ εύκολη υπόθεση. Η δημιουργία όμως μιας ιστοσελίδας που θα αυξάνει τα έσοδα μιας επιχείρησης είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Έχοντας εντοπίσει αυτό το κενό στην Ελληνική αγορά η SEO In Greece δημιούργησε την υπηρεσία Proactive SEO η οποία προδιαγράφει την κατασκευή μιας ιστοσελίδας ή ενός e-shop, με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνει από την αρχή τις υψηλότερες δυνατές κατατάξεις στα οργανικά αποτελέσματα της Google και να συμβάλλει καθοριστικά στην εμπορική επιτυχία της επιχείρησης σας.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα προϋποτίθενται ποίκιλες δεξιότητες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Από την δραστηριοποίηση μας στην αγορά έχουμε διαπιστώσει ότι λείπει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό το θέμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν απτά αποτελέσματα για τον επιχειρηματία. Συνεπώς αν εξαιρέσουμε την περίπτωση όπου ο τελευταίος ξέρει ακριβώς τι θέλει και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία τόσο σε θέματα strategic marketing όσο και σε θέματα digital marketing είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου το τελικό παραδοτέο θα δίνει πραγματική ώθηση στην επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Τα αίτια της αποσπασματικής προσέγγισης στην κατασκευή ιστοσελίδων

Το πρόβλημα ξεκινά συνήθως από την ίδια την εταιρία η οποία είτε λόγω μικρού μεγέθους είτε λόγω έλλειψης της σχετικής κουλτούρας δεν διαθέτει κάποιον ειδικό σε θέματα marketing. Δεδομένου ότι ένα website είναι απλά ένα εργαλείο που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων marketing μιας εταιρίας, αν δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο πλάνο στο οποίο αυτό να εντάσσεται τότε μόνο από τύχη θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συνεπώς η ίδια η επιχείρηση πολλές φορές αδυνατεί να δώσει ένα πλήρες brief στην εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων. Δεδομένου ότι και η τελευταία σπάνια διαθέτει έναν ειδικό στο στρατηγικό μάρκετινγκ γίνεται αντιληπτό ότι η όλη διαδικασία ξεκινά με καθοριστική έλλειψη πληροφόρησης.

Επιπρόσθετα οι εταιρίες κατασκευής ιστοσελίδων στην προσπάθεια τους να είναι ανταγωνιστικές μειώνουν σημαντικά τις τιμές τους και βεβαίως αντίστοιχα μειώνουν την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες τους. Όταν εμφανίζονται «επαγγελματίες» οι οποίοι υπόσχονται ότι θα χτίσουν μια ιστοσελίδα με € 200 τότε και οι επιχειρηματίες «εκπαιδεύονται» να θεωρούν τη δημιουργία της τελευταίας ως commodity, δηλαδή ως ένα προϊόν το οποίο είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Τίποτα φυσικά δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια…

Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα, αν κάποιος θέλει απλά να κατασκευάσει μια ιστοσελίδα τότε και τα € 200 είναι πολλά, μπορεί να παρακολουθήσει ένα tutorial , να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα όπως το wordpress.com ή το weebly.com και να την δημιουργήσει σε λίγες ώρες, εντελώς δωρεάν. Αν όμως θέλει μια ιστοσελίδα που θα του φέρει ουσιαστικά αποτέλεσμα τότε και τα € 2.000 ίσως είναι λίγα. Για να στηρίξουμε αυτό τον ισχυρισμό θα παραθέσουμε τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται, πριν κατασκευαστεί η ιστοσελίδα έτσι ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματική.

Βήματα για την κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops με Proactive SEO

Καθορισμός του κύριου στόχου του website

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα e-shop τότε ο κύριος στόχος σας είναι προφανώς οι πωλήσεις. Σε κάθε άλλη όμως περίπτωση ο στόχος αυτός δεν είναι πάντα προφανής. Για παράδειγμα τι κυρίως θέλετε να πετύχετε με την ιστοσελίδα σας, να σας μάθει η αγορά , να χτίσετε αξιοπιστία ως εταιρία, να συμβάλλετε στην δημιουργία ενός ελκυστικού brand , να έχετε μεγάλη επισκεψιμότητα, να έχετε sales leads ή απλά θέλετε μια σελίδα που θα λειτουργεί σαν business card η οποία θα έχει κάποια στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση σας; Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση θα πρέπει να εξετάσετε τι άλλες ενέργειες marketing έχουν σχεδιαστεί και να αξιολογήσετε ποιος από τους προαναφερθέντες σκοπούς θα εξυπηρετήσει καλύτερα την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

Καθορισμός των target groups

Η αγορά στην οποία απευθύνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας δεν είναι πάντα ομοιογενής. Συνήθως υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες για τα διάφορα μέλη της. Για παράδειγμα κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται για τα φθηνότερα προϊόντα, κάποιοι για τις καλύτερες υπηρεσίες, άλλοι για την ταχύτερη παράδοση, άλλοι για την αξιοπιστία ή για την υποστήριξη μετά την αγορά. Συνεπώς έχει πραγματικά νόημα να τμηματοποιήσετε την αγορά σας με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες της και να διαμορφώσετε ομοιογενή τμήματα. Στην συνέχεια επιλέγετε ποιά από αυτά τα τμήματα σας συμφέρει να στοχεύσετε ως εταιρία. Έχοντας αυτή την πληροφόρηση μπορείτε να διαμορφώσετε πολύ πιο αποτελεσματικά και το design αλλά και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.

Καθορισμός του positioning για κάθε target group

Έχοντας ξεκαθαρίσει σε ποια κοινά-στόχος θα απευθυνθείτε το επόμενο βήμα είναι να τοποθετηθείτε στο μυαλό τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή να κάνετε positioning. Με άλλα λόγια θα πρέπει να απαντήσετε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: Γιατί κάποιος από το target group να αγοράσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι καθοριστική και για τον σχεδιασμό αλλά και για την διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης περιεχομένου για τον ιστότοπο σας.

Καθορισμός των λοιπών stakeholders

Οι πελάτες δεν είναι το μόνο κοινό με το οποίο επικοινωνείτε, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την δράση της εταιρίας σας, τους οποίους ονομάζουμε stakeholders. Οι πιο σημαντικοί από τους τελευταίους είναι, εκτός από τους πελάτες, οι μέτοχοι της εταιρίας και οι εργαζόμενοι της . Άλλοι stakeholders μπορεί να είναι η τοπική ή η ευρύτερη κοινωνία, οι δημοσιογράφοι, διάφοροι influencers οι οποίοι επηρεάζουν τους πελάτες σας (π.χ. γιατροί), οι τράπεζες που σας χρηματοδοτούν, τα κανάλια διανομής μας, οι προμηθευτές σας. Η διοίκηση της εταιρίας αξιολογεί ποιοι από τους προαναφερθέντες stakeholders είναι σημαντικοί για αυτή και αν πρέπει να επικοινωνεί μαζί τους και μέσω της ιστοσελίδας της.

Branding

Γιατί το branding είναι σημαντικό στην κατασκευή ιστοσελίδων

Είναι το Α και το Ω για την επιτυχία μιας εταιρίας.  Οι υποψήφιοι αγοραστές σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θέλουν απλά να αγοράσουν κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά να αλληλεπιδράσουν με τα brands που έχουν επιλέξει, αντλώντας ικανοποίηση σε πολλαπλά επίπεδα. Επίσης και η Google δίνει μεγάλη σημασία στο branding. Σκοπός της είναι να εμφανίζει στις πρώτες θέσεις των οργανικών της αποτελεσμάτων, για τις ανταγωνιστικές λέξεις-κλειδιά, brands για τα οποία ήδη μιλάει η διαδικτυακή κοινότητα. Συνεπώς και για σκοπούς SEO η δημιουργία ενός ελκυστικού brand (offline και online) είναι μονόδρομος για όποιον θέλει η επιχείρηση του να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των μηχανών αναζήτησης, με διάρκεια. Αδιάφορα brands και websites δεν έχουν καμία τύχη για την επίτευξη υψηλής κατάταξης σε ανταγωνιστικές αγορές.

Πως αναπτύσσεται ένα ελκυστικό brand

Η διαδικασία με την οποία αυτό επιτυγχάνεται ονομάζεται brand building και το αποτέλεσμα της είναι η δημιουργία ενός brand με το οποίο να θέλουν να αλληλεπιδρούν  οι χρήστες του, είτε offline είτε online. Αυτή η αλληλεπίδραση, η οποία ονομάζεται engagement, είναι πραγματικό χρυσάφι για τις εταιρίες ενώ λαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό υπόψη και από την Google. Συγκεκριμένα, η τελευταία αν εντοπίσει ότι το online community συζητά για ένα brand – η ίδια το αναφέρει αυτό ως implied links ή brand mentions – ή αν καταγράφει αναζητήσεις που χρησιμοποιούν ως λέξη-κλειδί το ίδιο το brand και όχι τα keywords του κλάδου ή αν διαπιστώσει ότι χρήστες που δεν αναζητούσαν το brand τελικά καταλήγουν στην ιστοσελίδα του, τότε οδηγείται στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι κάτι αξιόλογο και του δίνει προτεραιότητα στα οργανικά της αποτελέσματα. Το κτίσιμο λοιπόν ενός brand με το οποίο θα συσχετίζονται πολύ ευχάριστα οι χρήστες  μαζί του είναι μονόδρομος για την online επιτυχία μιας επιχείρησης και συστατικό στοιχείο του digital marketing plan της.

Επιλογή του κατάλληλου domain name

Έχοντας υλοποιήσει τα προηγούμενα βήματα στην ουσία έχετε ολοκληρώσει τη διάσταση του marketing που αφορά στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας. Το επόμενο βήμα σας είναι να επιλέξετε το κατάλληλο domain name για την τελευταία. Το domain name είναι αυτό που νοικιάζουμε από τους διάφορους domain name registrars για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αποτελείται από το domain και το TLD (Top Level Domain). Για παράδειγμα για το domain name seoingreece.org το domain είναι το seoingreece και το TLD το .org.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο SEO είναι χρήσιμο στο domain να περιέχεται μια σημαντική λέξη-κλειδί. Για παράδειγμα στο seoingreece η λέξη seo είναι πολύ σημαντική για το χώρο της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων. Ταυτόχρονα όμως και η φράση seoingreece είναι επίσης σημαντική. Πριν λίγα χρόνια η ύπαρξη της λέξης-κλειδί ήταν καθοριστική, τώρα έχει υποβαθμιστεί η σημασία της, όμως αν υπάρχει επηρεάζει θετικά την κατάταξη της ιστοσελίδας σας.

Για το TLD καλό είναι να επιλέγετε εκείνο που αντιστοιχεί στη χώρα που στοχεύετε, για παράδειγμα για την Ελλάδα είναι το .gr, για το Ηνωμένο Βασίλειο το .co.uk, για τις ΗΠΑ το .com. Μια άλλη καλή επιλογή για την Ευρώπη είναι και το .eu. Μια ικανοποιητική λύση επίσης είναι και το .org γιατί πολλές ιστοσελίδες με αυτό το TLD διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, ένα σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλού SERP (Search Engine Results Page). Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό του domain name αναφορικά με το SEO είναι η διάρκεια ενοικίασης του. Είναι σύνηθες λάθος η τελευταία να είναι ένα ή δύο μόνο έτη αρχικά. Δεδομένου ότι η Google την καταγράφει, αν αυτή είναι μικρή τότε μειώνεται η αξιοπιστία της ιστοσελίδας σας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διάρκεια ενοικίασης του domain name σας να είναι τουλάχιστον 5 έτη.

Επιλογή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας https

H Google έχει ανακοινώσει ότι από τον Ιανουάριο του 2017 οι ιστοσελίδες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν το ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας https θα εμφανίζονται στον Chrome ως μη ασφαλείς ιστότοποι.  Στις περισσότερες περιπτώσεις η εφαρμογή του https απαιτεί την ύπαρξη μιας dedicated IP address.

Επιλογή του κατάλληλου WCMS

Για κατασκευή ιστοσελίδας

Το WCMS ή Web Content Management System είναι η βάση στην οποία χτίζεται μια ιστοσελίδα σήμερα. Η επιλογή του είναι στρατηγικής σημασίας και θα πρέπει να γίνει με προσοχή. Γενικά αποφεύγετε τα WCMS τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για μία εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων για τους εξής δύο πολύ απλούς λόγους:

 • Πρώτον γιατί εγκλωβίζετε την ιστοσελίδα σας σε ένα σύστημα που το διαθέτει μόνο μια εταιρία.
 • Δεύτερον γιατί αυτό το σύστημα είναι απίθανο να επικαιροποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό, κάτι τέτοιο έχει απαγορευτικό κόστος για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, συνεπώς σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ξεπερασμένο τεχνολογικά.

Αντίθετα προτιμάτε τα ευρέως διαδεδομένα WCMS τα οποία είτε υποστηρίζονται από μεγάλες εταιρίες, όπως η Microsoft είτε είναι open source και υποστηρίζονται από το online community. Η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα WCMS είναι σήμερα το WordPress. Εδώ έχετε δύο επιλογές. Το WordPress.com που είναι δωρεάν αλλά δεν σας επιτρέπει να έχετε δικό σας domain name και το οποίο έχει περιορισμένη λειτουργικότητα. Το WordPress.org το οποίο είναι επίσης δωρεάν αλλά για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να πληρώσετε για την φιλοξενία της ιστοσελίδας σας καθώς και για την ενοικίαση του domain name σας. Σαν αντιστάθμισμα έχει αυξημένη λειτουργικότητα και πολλά plugins τα οποία αυξάνουν την απόδοση του website σας σε σημαντικό βαθμό, χωρίς να χρειαστεί να γράψετε κώδικα.  Άλλα σημαντικά συστήματα είναι το Joomla και το Drupal.

Το ποιο από τα τρία θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τις προτεραιότητες σας και τις ικανότητες των συνεργατών σας σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις το WordPress.org είναι η καλύτερη λύση. Αν όμως θέλετε να παραμετροποιήσετε την ιστοσελίδα σας σε σημαντικό βαθμό τότε το Drupal είναι η καλύτερη λύση και μετά ακολουθεί το Joomla.

Για κατασκευή e-shop

Για την δημιουργία e-shops μπορείτε να επιλέξετε πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Με την εξαίρεση μικρών e-shops τα οποία έχουν μερικές δεκάδες κωδικούς και για τα οποία το WordPress με το plugin για το e-commerce είναι ικανοποιητικότατη λύση, για τα υπόλοιπα η χρήση εξειδικευμένων WCMS είναι η καλύτερη προσέγγιση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής:

Magento

Έχει περισσότερες από 200.000 εγκαταστάσεις και μερικά από τα μεγαλύτερα brands στον κόσμο, όπως η Nike το εμπιστεύονται.

PrestaShop

Διαθέτει περισσότερα από 300 χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν τη λειτουργικότητα ενός e-shop.

ZenCart

Χαρακτηριστικό του είναι η ευκολία στην εγκατάσταση και στην διαχείριση το οποίο το καθιστά ιδανικό για λιγότερο έμπειρους χρήστες.

osCommerce

Ιδανικό για μικρά και μεσαία e-shops. Είναι φιλικό στο χειρισμό του και παρέχει δωρεάν επικαιροποίηση του λογισμικού του καθώς και υποστήριξη.

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Αφού επιλεγεί η πλατφόρμα στη συνέχεια τίθεται το θέμα της φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας. Εδώ έχουμε τα εξής κριτήρια επιλογής της εταιρίας που θα την παρέχει:

Αξιοπιστία

Είναι σημαντικό και για τους επισκέπτες της αλλά και για τις μηχανές αναζήτησης η ιστοσελίδα σας να είναι πάντα διαθέσιμη όταν αναζητείται. Για να γίνει πραγματικότητα αυτό θα πρέπει η εταιρία που την φιλοξενεί να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες web hosting. Σε διεθνές επίπεδο μερικές εξαιρετικές εταιρίες είναι, σύμφωνα με το pcmag.com η Arvixe, DreamHost, Weebly, Hostgator, Inmotion, SiteGround, Bluehost, GoDaddy, HostMonster και Network Solutions.

Υποστήριξη της πλατφόρμας που έχετε επιλέξει

Οι εταιρίες που φιλοξενούν ιστοσελίδες δεν είναι δεδομένο ότι υποστηρίζουν όλα τα WCMS, πριν λοιπόν τις προσεγγίσετε εξετάστε το θέμα αυτό.

Γεωγραφική θέση του web server

Αν ο ιστότοπος σας στοχεύει την Ελλάδα τότε καλό είναι ο web server που θα τον φιλοξενήσει να βρίσκεται στην χώρα μας. Η γεωγραφική εγγύτητα βελτιώνει την ταχύτητα της ιστοσελίδας σας και συνεπώς και το user experience των επισκεπτών της. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε ίσως αξίζει να εξετάσετε την εφαρμογή CDN (Content Delivery Network).

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Εκτός από τη φιλοξενία μπορεί να παρέχεται και υπηρεσία για backup, security, instant set-up, 24/7 support, migration services, free site builder, free templates και γενικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες web hosting.

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

Σε πόσο χρόνο θα σας απαντήσει η εταιρία web hosting στο αίτημα σας; Θα σας λύσει το πρόβλημα ή θα σας κατευθύνει με ικανοποιητικό τρόπο ώστε να το επιλύσετε εσείς; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι κρίσιμη, πληροφορίες για αυτό το θέμα μπορείτε να έχετε από γνωστούς σας που ήδη χρησιμοποιούν κάποια εταιρία για φιλοξενία ιστοσελίδων.

Κόστος φιλοξενίας

Συνήθως ότι πληρώνεις παίρνεις όμως με μια μικρή έρευνα μπορείτε να γλυτώσετε κάποια χρήματα.

Υποστηριζόμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας

Ένα αναδυόμενο θέμα σε σημασία είναι και το πρωτόκολλο επικοινωνίας που υποστηρίζουν οι web servers. To νέο network protocol HTTP/2 βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα της ιστοσελίδας.  Ακόμη αξίζει να αξιοποιήσετε το πρωτόκολλο HTTPS για ολόκληρο το website σας αντί για το HTTP, η Google έχει επισήμως δηλώσει ότι θα δίνει προβάδισμα στις ιστοσελίδες που το χρησιμοποιούν.

Είδος φιλοξενίας

Τέλος θα πρέπει να πάρετε απόφαση για το είδος της φιλοξενίας που θα επιλέξετε. Υπάρχει το sharing hosting (επίσης γνωστό και ως virtual hosting) όπου θα μοιράζεστε τον web server με άλλες ιστοσελίδες, συνήθως με άλλες εννιά. Αυτό είναι αποδεκτό αν δεν αναμένετε σημαντική επισκεψιμότητα, λόγω της αγοράς στην οποία απευθύνεστε (Β2Β). Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι το σημαντικά χαμηλότερο κόστος της. Θα πρέπει πάντως να ρίξετε μια ματιά στις άλλες ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στον ίδιο server (website neighborhood), «κακοί» γείτονες θεωρούνται τα sites που χρησιμοποιούν web spam τεχνικές.

Το άλλο είδος web hosting είναι το dedicated hosting όπου έχετε τον δικό σας web server με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται.

Information Architecture – Η δομή του website σας

Πριν αποφασίσετε για το design του website σας θα πρέπει να έχετε ξεκαθαρίσει τις θεματικές ενότητες που θα παρουσιάζονται σε αυτό. Η δόμηση της πληροφορίας των ιστοσελίδων είναι ο θεμέλιος λίθος της επιτυχίας τους. Τις περισσότερες φορές αφιερώνεται ελάχιστη προσοχή στο θέμα αυτό με αποτέλεσμα το περιεχόμενο τους να αναπτύσσεται άναρχα και αποσπασματικά χωρίς να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των επισκεπτών τους. Για να οργανωθεί αποτελεσματικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχές του Information Architecture, το οποίο, σύμφωνα με την Wikipedia είναι “η τέχνη και επιστήμη της οργάνωσης και ονομασίας των δεδομένων”. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του είναι η κατασκευή ιστοσελίδων που ικανοποιούν τις ανάγκες των επισκεπτών τους αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων που τις έχουν δημιουργήσει. Εάν η ιστοσελίδα σας θα έχει πολύπλοκη δομή θα χρειαστείτε ένα website planning suite όπως είναι το Slickplan το οποίο θα σας βοηθήσει στο αποτελεσματικό σχεδιασμό της.  Οι επισκέπτες του ιστοτόπου σας έχουν 4 θεμελιώδεις ερωτήσεις όταν φθάνουν σε αυτόν:

 • Είμαι στο σωστό μέρος;
 • Έχουν αυτό που ψάχνω;
 • Έχουν κάτι καλύτερο (αν δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν);
 • Τι θα κάνω στη συνέχεια;

Η δουλειά σας είναι να σιγουρευτείτε ότι δίνετε ξεκάθαρες απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, για κάθε σελίδα του website σας. Τα παραδοτέα από την υλοποίηση του Information Architecture είναι τα site maps, site-flow diagrams και τα wireframes τα οποία θα δείχνουν πως η ιστοσελίδα σας θα χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες της. Όλα αυτά βασίζονται σε έρευνα, δεν υπάρχει χώρος για εικασίες εδώ. Ας δούμε λοιπόν τα βήματα για να σχεδιάσετε τη δομή του ιστοτόπου σας.

User Experience – Συγκεντρώστε πληροφορίες για τους χρήστες σας

Σε προηγούμενα βήματα (Καθορισμός των target groups-Καθορισμός των λοιπών stakeholders) έχετε προδιαγράψει τις κατηγορίες των χρηστών που θέλετε να επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας.  Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να προδιαγράψετε τι πληροφορίες θέλουν να βρουν και τον αντίστοιχο λόγο που τις θέλουν.  Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να συνεργαστείτε με έναν UX expert. Το UX προέρχεται από τις λέξεις User Experience. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, μεταξύ των οποίων και έρευνα για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους δυνητικούς επισκέπτες της σελίδας σας. Ιδεατό πεδίο για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας είναι το διαδίκτυο γιατί από αυτό θα προέλθουν οι μελλοντικοί επισκέπτες του website σας. Για να αντληθούν πληροφορίες για τους τελευταίους θα πρέπει να διεξαχθεί μια ποιοτική έρευνα (qualitative research) και στην συνέχεια μια ποσοτική έρευνα (quantitative research). Ας δούμε τους διάφορους τρόπους που μπορεί να διεξαχθεί ένα online research:

Online surveys

Αν θέλετε να μάθετε κάτι για τους υποψήφιους πελάτες σας μπορείτε απλά να τους ρωτήσετε κάνοντας ένα online survey (ποσοτική έρευνα). Υπάρχουν εξαιρετικά εργαλεία για το σκοπό αυτό, όπως είναι το SurveyMonkey  και το Google Consumer Surveys.

Online focus groups

Εάν θέλετε να ψάξετε σε μεγαλύτερο βάθος τις ανάγκες πληροφόρησης των δυνητικών σας πελατών, τα κίνητρα τους και τους στόχους τους, αυτή είναι η καταλληλότερη μέθοδος. Πρόκειται για μία μορφή ποιοτικής έρευνας. Πρακτικά σχηματίζονται ομάδες των 10-14 ατόμων και πραγματοποιείται η έρευνα την οποία συντονίζει ένας online market researcher. Στους συμμετέχοντες μπορείτε να δώσετε χαμηλού κόστους δώρα ή πρόσβαση σε digital download προκειμένου να τους ανταμείψετε για την συμμετοχή τους. Τα social media όπως είναι το Facebook και το LinkedIn είναι εξαιρετικά μέρη για να υλοποιήσετε αυτή τη μορφή της έρευνας.

Facebook Audience Insights

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο που διαθέτει το Facebook με το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, τη μόρφωση, τη διαμονή και πολλές άλλες πληφορίες για τα target groups που σας ενδιαφέρουν.

Οι τρεις παραπάνω προσεγγίσεις μπορούν να συνδυαστούν για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Αρχικά ξεκινάτε με το Audience Insights και στη συνέχεια με το online focus group, τα αποτελέσματα του οποίου θα σας καθοδηγήσουν στην διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου. Στην συνέχεια υλοποιείτε το survey για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Δημιουργία των customer personas

Τα customer personas είναι αναπαραστάσεις του ποιοί είναι οι υποψήφιοι αγοραστές σας, τι αγοράζουν, πως αγοράζουν και το σημαντικότερο γιατί αγοράζουν. Κάθε customer persona αντιστοιχεί σε ένα target group που θέλετε να στοχεύσετε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αντιπροσωπευτικός τύπος του τελευταίου. Η οπτικοποίηση του σας βοηθά να τον καταλάβετε καλύτερα και να προσαρμόσετε το design του website σας και το content του σε αυτόν.

Πρακτικά για κάθε customer persona μπορείτε να έχετε μια καρτέλα με μια φωτογραφία ή ένα σκίτσο ενός αντιπροσωπευτικού μέλους του target group που αυτό αντιστοιχεί καθώς και μια συνοπτική περιγραφή του η οποία να περιλαμβάνει διάφορα δημογραφικά στοιχεία του όπως ηλικία, μόρφωση, φύλο, εισόδημα, επάγγελμα, οικογένεια όπως επίσης και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, στόχοι, αξίες, φόβοι, συνήθεις αντιρρήσεις που έχει στην αγορά αντίστοιχων προϊόντων, hobbies, ενδιαφέροντα. Μπορείτε μάλιστα να του δώσετε και ένα συγκεκριμένο όνομα για κάνετε το κάθε customer persona πιο “αληθινό”. Με τον τρόπο αυτό αποκτάτε πολύ καλύτερη κατανόηση των δυνητικών πελατών σας και αυτό σας βοηθά ιδιαίτερα στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας και στην ανάπτυξη καταλληλότερου περιεχομένου για τους πρώτους.

Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσετε τα personas με user cases. Με απλά λόγια κάθε customer persona έχει κάποιους στόχους που θέλει να πετύχει. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους θα πρέπει να κάνει κάποια βήματα, όπως για παράδειγμα να διαβάσει ένα blog post, να κατεβάσει ένα software, να κάνει ένα test, να κλείσει μια συνάντηση και πολλά άλλα. Όταν προσεγγίζετε την οργάνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας σκεπτόμενοι τα personas και του τι αυτά θέλουν να πετύχουν θα δουλέψετε με μεγαλύτερη σιγουριά και καθαρότητα στη σκέψη σας.

Δημιουργία scenario maps για κάθε persona

Τα scenario maps θα σας βοηθήσουν να προδιαγράψετε τα βήματα (user tasks) που θα κάνει το κάθε persona για να υλοποιήσει τον στόχο του. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο Γιώργος επισκέπτεται μια ιστοσελίδα για να αγοράσει λουλούδια για την γυναίκα του για την επέτειο του γάμου τους. Τα πιθανά βήματα που θα πραγματοποιήσει είναι τα ακόλουθα:

1. Διαλέγει τα λουλούδια για επετείους γάμου από το μενού.

2. Επιλέγει να φιλτράρει τα λουλούδια με βάση την τιμή.

3. Επιλέγει ένα μπουκέτο από κόκκινα τριαντάφυλλα τα οποία πιστεύει ότι θα αρέσουν στην γυναίκα του.

4. Διαβάζει τις πληροφορίες για τα κόκκινα τριαντάφυλλα και επαληθεύει τη δυνατότητα παράδοσης τους την ημέρα της επετείου του γάμου τους.

Κάθε ένα βήμα από τα προαναφερθέντα μπορείτε να το εμπλουτίσετε με πιθανά:

 • Eρωτήματα π.χ. στο βήμα 1 πόσα λουλούδια θα πρέπει να εμφανίζονται στην επιλογή για επετείους γάμου.
 • Σχόλια π.χ. στο βήμα 2 θα θέλετε να εμφανίζεται το image του λουλουδιού, η τιμή του και μια συνοπτική περιγραφή του.
 • Ιδέες π.χ. στο 3 βήμα θα μπορούσατε να  προσθέσετε έναν οδηγό για κάθε είδος λουλουδιού, στην περίπτωση όπου το τελευταίο δεν είναι αρκετά γνωστό.

Επαναλαμβάνετε την διαδικασία μέχρι να δημιουργήσετε scenario maps για όλα τα customer personas.

Αντιστοιχίστε τα user tasks με σελίδες

Η ανάπτυξη του περιεχομένου προηγείται του σχεδιασμού της ιστοσελίδας. Σχεδιασμός της τελευταίας χωρίς περιεχόμενο δεν είναι design, είναι απλά διακόσμηση. Στο βήμα αυτό λοιπόν θα αντιστοιχίσετε τα user tasks που περιγράφονται στα scenario maps με συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας σας. Κάθε σελίδα σας πρέπει να κάνει δύο πράγματα:

 • Να βοηθά τον χρήστη να εκπληρώσει ένα συγκεκριμένο task.
 • Να διευκολύνει την μετάβαση στο επόμενο βήμα.

Όταν σχεδιάζετε το website σας θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο επισκέπτης του θα μπορεί να εκπληρώνει τον στόχο που έχετε προδιαγράψει. Η επίτευξη του τελευταίου αποτελείται από την εκπλήρωση μικρών tasks. Κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της αλυσίδας των tasks και στο βαθμό που το επιτυγχάνει θα βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη της.

Υπάρχουν τριών ειδών σελίδες στις ιστοσελίδες:

Navigation pages

Βοηθούν τον επισκέπτη να βρει αυτό που ψάχνει και παράλληλα του δίνουν πρόσβαση σε αυτό. Ο στόχος τους είναι να στείλουν τον επισκέπτη σε μια άλλη σελίδα. Συνήθως αποτελούνται από την αρχική σελίδα και τα search results pages.

Consumption pages

Είναι οι σελίδες με περιεχόμενο το οποίο “καταναλώνει” ο χρήστης όπως άρθρα και videos.

Interaction pages

Σε αυτές ο επισκέπτης μπορεί να εισάγει δεδομένα, όπως για παράδειγμα είναι οι φόρμες εγγραφής.

Κάθε τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για διαφορετικά user tasks. Όταν θα σχεδιάσετε το site map σας ή απεικονίσετε το user flow των επισκεπτών της είναι σημαντικό να καθορίσετε αν μια σελίδα είναι navigation page, consumption page ή interaction page και να υλοποιήσετε το αντίστοιχο design για αυτή.

Δημιουργία user flows

Τώρα που ξέρετε τις σελίδες που θα πρέπει να έχει ο ιστότοπος σας μπορείτε να προδιαγράψετε την ροή των επισκεπτών του, δηλαδή την σειρά με την οποία θα δουν συγκεκριμένες σελίδες του. Στην προηγούμενη παράγραφο είχατε προδιαγράψει τα βήματα που κάνει ένα customer persona για να πετύχει τον στόχο του και αντιστοιχίσατε τα βήματα αυτά με συγκεκριμένες σελίδες. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα.

Για παράδειγμα έχει σημασία πως θα έρθει ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα σας και ποια σελίδα θα δει πρώτα. Αν έρθει από κάποια διαφήμιση (PPC advertising όπως είναι τα Google Adwords) τότε η πρώτη σελίδα που θα δει θα είναι συνήθως εκείνη ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αν έρθει από τα οργανικά αποτελέσματα (SEO) τότε είναι πιθανό να δει την αρχική σας σελίδα. Το ίδιο ισχύει και για άλλα σημεία εισόδου στην ιστοσελίδα σας όπως είναι τα social media, emails, articles ή direct links (πχ αν έχει προσθέσει το website σας στα αγαπημένα του).

Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι το flow των επισκεπτών δεν είναι το ίδιο αλλά διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εισόδου στον ιστότοπο σας και το landing page.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το επίπεδο συνειδητοποίησης του επισκέπτη αναφορικά με αυτό που ψάχνει να βρει. Κάποιοι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να αγοράσουν (know-item search) ενώ άλλοι δεν είναι καν ξεκάθαροι στο τι ψάχνουν (don’t know what they need to know). Άλλοι έχουν μια γενική εικόνα του τι θέλουν να αγοράσουν και χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση για να καταλήξουν σε κάτι συγκεκριμένο (exploratory seeking) και τέλος κάποιοι ήδη έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα σας (re-finding ) και θέλουν εύκολα να εντοπίσουν τα προϊόντα που τους άρεσαν στην προηγούμενη επίσκεψη τους.

User Interface – Δημιουργία website wireframes και sitemaps

Wireframes

Τα website wireframes είναι μια γραφιστική απεικόνιση της ιστοσελίδας σας. Έχοντας πραγματοποιήσει τα βήματα που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους είσαστε τώρα σε θέση να δημιουργήσετε τα wireframes με τα οποία θα συνδυάσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διάφορα στοιχεία του website σας έτσι ώστε οι επισκέπτες του να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Αυτά τα στοιχεία αφορούν στο περιεχόμενο του, στα interface elements και στο navigational system. Το wireframe δίνει περισσότερο έμφαση στο πως θα λειτουργεί η ιστοσελίδα και λιγότερο σε θέματα που αφορούν στα fonts που θα χρησιμοποιηθούν, στα χρώματα και στα γραφικά. Συνοπτικά το πρώτο επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

 • Τις λειτουργίες που θα επιτελεί η κάθε σελίδα.
 • Την ιεράρχηση των λειτουργιών και πληροφοριών.
 • Τους κανόνες απεικόνισης συγκεκριμένων πληροφοριών.
 • Το αποτέλεσμα των διαφορετικών σεναρίων στην απεικόνιση της σελίδας.

Με άλλα λόγια το website wireframe συνδέει το Information Architecture της σελίδας σας με το design της τελευταίας.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την δημιουργία των wireframes είναι η συνεργασία με έναν UI expert. Το UI είναι τα αρχικά των λέξεων User Interface. Ο συγκεκριμένος ειδικός χρησιμοποιώντας τεχνικές έρευνας θα σχεδιάσει το βέλτιστο layout της σελίδας σας μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων των επισκεπτών της.

Στο video που ακολουθεί δείτε τι είναι το wireframe.

Sitemaps

Το sitemap είναι μια λίστα με τις σελίδες του ιστοτόπου σας οι οποίες είναι προσβάσιμες από τους επισκέπτες του καθώς και από τους crawlers των μηχανών αναζήτησης. Με τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει μέχρι τώρα είναι εύκολο να το σχεδιάσετε και να το προσθέσετε σε αυτόν.  Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα XML sitemaps τα οποία υποβάλετε στην Google προκειμένου να ευρετηριάσει ταχύτερα τον ιστότοπο σας.

Και τα wireframes και το sitemap μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να πάρετε feedback από υποψήφιους πελάτες ή από τα μέλη της ομάδας σας προκειμένου να εντοπίσετε περιοχές βελτίωσης τους.

Ανάπτυξη περιεχομένου

Έχοντας καταγράψει τις σελίδες που θα έχει η ιστοσελίδας σας και έχοντας αναπτύξει τα αντίστοιχα wireframes είστε σε θέση να προχωρήσετε στο content development. Είναι κοινός τόπος πλέον ότι το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς στο digital marketing. Η ανάπτυξη του είναι μια απαιτητική διαδικασία η οποία όμως αξίζει τον κόπο γιατί όταν γίνει επιτυχημένα δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα διάφορα είδη περιεχομένου έχουν ως εξής:

Text

Από την πλευρά του SEO το κείμενο είναι η πιο σημαντική κατηγορία περιεχομένου. Ας εξετάσουμε κάποιες βασικές κατευθύνσεις για την δημιουργία του από την πλευρά του search engine optimization.

Αυθεντικότητα

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη που μπορούν να γίνουν σε ένα website είναι η χρήση περιεχομένου που υπάρχει και σε άλλες ιστοσελίδες. Η Google είναι σε θέση να το αναγνωρίσει και να το χαρακτηρίσει ως duplicate content ενώ τιμωρεί τις σελίδες που το έχουν. Το περιεχόμενο λοιπόν θα πρέπει να είναι πρωτότυπο. Σίγουρα η ανάπτυξη του είναι μια επίμονη διαδικασία αλλά είναι πλέον απαραίτητη σε όσους θέλουν να ξεχωρίσουν στον ψηφιακό κόσμο.  Προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην αποφυγή του duplicate content εσωτερικά στην ιστοσελίδα σας.  Ειδικά για τα blogs και τα e-shops αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους όπως είναι το rel=canonical και το robots.txt.

Πλούσιο περιεχόμενο

Ο αλγόριθμος Panda της Google  έχει ως σκοπό να εντοπίζει σελίδες με φτωχό περιεχόμενο (thin content) προκειμένου να τις υποβαθμίσει στα αποτελέσματα αναζήτησης. Υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας που μπορείτε να ακολουθείτε στο θέμα αυτό: Για τις σελίδες που θέλετε να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα για ανταγωνιστικές λέξεις- κλειδιά θα πρέπει το κείμενο τους να περιλαμβάνει περισσότερες από 1.500 λέξεις ποιοτικό και πρωτότυπο περιεχόμενο.

Σύνταξη, ορθογραφία, γραμματική

Στην έννοια του ποιοτικού κειμένου περιλαμβάνεται η σωστή σύνταξη του, η έλλειψη ορθογραφικών λαθών και η σωστή χρήση της γραμματικής. Η Google είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν λάθη σε αυτά τα θέματα και να μειώσει την βαθμολογία της σελίδας.

Παρουσίαση κειμένου

Έμφαση πρέπει να δώσετε στην σωστή παρουσίαση του κειμένου προκειμένου αυτό να είναι εύκολο να διαβαστεί. Η χρήση παραγράφων είναι σημαντική όπως και η στοίχιση του περιεχομένου. Επίσης η χρήση επικεφαλίδων. Εδώ μπορείτε να κάνετε χρήση των διαθέσιμων επικεφαλίδων που υπάρχουν στην HTML και οι οποίες κυμαίνονται από το H1 ως το H6. Σε κάθε σελίδα θα πρέπει να υπάρχει ένα μόνο H1 όπου ιδανικά θα περιέχει την σημαντικότερη λέξη-κλειδί. Η Google είναι σε θέση να διακρίνει ένα επιμελημένο κείμενο από ένα πρόχειρα δημιουργημένο.

Από τα keywords στα entities

Πριν από μερικά χρόνια αρκούσε η επανάληψη ενός keyword στο κείμενο για να πετύχει υψηλή κατάταξη η σελίδα που το φιλοξενούσε. Αυτή η πρακτική σήμερα όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματική αλλά αν γίνει κατάχρηση αυτής της επανάληψης – πάνω από 2% στο σύνολο του κειμένου – η σελίδα σας μπορεί να τιμωρηθεί για web spam. Η τάση σήμερα είναι να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα entities και λιγότερο στα keywords. Τα πρώτα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που οργανώνει η Google την πληροφορία στο knowledge graph της.

Τα entities μπορεί να είναι άνθρωποι, αντικείμενα, γεωγραφικές τοποθεσίες και έννοιες. Η Google χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση για να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τι πραγματικά ψάχνει κάποιος που χρησιμοποιεί μια λέξη-κλειδί. Είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του semantic search ή του entity search.

Για να γίνει πιο κατανοητή αυτή η προσέγγιση ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Κάποιος χρησιμοποιεί ως keyword το “Jaguar”. Το τελευταίο μπορεί να είναι το brand name της γνωστής εταιρίας αυτοκινήτων, μπορεί όμως να είναι το αντίστοιχο ζώο. Για κάθε μία από αυτές τις σημασίες η Google έχει δημιουργήσει ένα entity το οποίο το συσχετίζει με άλλα entities. Για παράδειγμα το entity “Jaguar” μπορεί να συσχετιστεί με το entity “car” ή με το entity “animal”.

Αν λοιπόν έχετε μια σελίδα που αφορά στο Jaguar δεν έχει νόημα πλέον να την βελτιστοποιήσετε για αυτή τη λέξη-κλειδί αλλά για το entity Jaguar που αφορά σε αυτή καθώς και με τα συσχετιζόμενα με αυτό entities. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πως θα καταλάβετε με ποια entities συσχετίζει η Google το entity που σας ενδιαφέρει:

Η Google χρησιμοποιεί μια από τις πλέον αξιόπιστες πηγές του διαδικτύου για να βρει τέτοιους συσχετισμούς και αυτή είναι η Wikipedia. Αν λοιπόν βρείτε ένα άρθρο της Wikipedia για το entity που σας ενδιαφέρει μέσα σε αυτό θα μπορέσετε να εντοπίσετε τα συσχετιζόμενα entities και να τα συμπεριλάβετε στο κείμενο σας. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη βελτιστοποίηση με λέξεις-κλειδιά και συμβάλλει στην δημιουργία ευχάριστων κειμένων γιατί αποφεύγονται οι μονότονες επαναλήψεις των ίδιων keywords.

Ο βέλτιστος τρόπος για την ανάπτυξη αποτελεσματικών κειμένων είναι η συνεργασία με ένα copywriter (κειμενογράφο), ο οποίος θα έχει ενημερωθεί πλήρως για όλα τα θέματα που έχουν περιγραφεί – branding, customer personas, tasks, SEO – προκειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο περιεχόμενο.

Titles

Οι τίτλοι κάθε σελίδας είναι το πιό σημαντικό στοιχείο του onsite optimization.  Θα πρέπει να περιέχουν την κύρια λέξη-κλειδί, ιδανικά στην αρχή τους.  Το μέγεθος τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30 χαρακτήρες και μικρότερο από 65.

Images

Τα images βελτιώνουν σημαντικά το user experience. Για να πετύχετε το μέγιστο αποτέλεσμα από τη χρήση τους δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

Πρωτοτυπία

Όπως ακριβώς και στο κείμενο έτσι και στα Images η Google μπορεί να εντοπίσει αν αυτά είναι πρωτότυπα ή όχι, μέσω του reverse image search. Αν αυτά είναι πρωτότυπα τότε ενισχύεται η ποιοτική διάσταση της σελίδας σας. Προσοχή λοιπόν θα πρέπει να δώσετε αν χρησιμοποιείτε φωτογραφίες ή εικόνες που βρήκατε σε άλλες ιστοσελίδες, ακόμα και αν αλλάξετε το όνομα του αρχείου τους ή το μέγεθος τους η Google θα το καταλάβει.

Όνομα του image αρχείου

Αποφεύγετε να ονομάζετε το αρχείο της φωτογραφίας με ονόματα που δεν έχουν νόημα π.χ. 1457385.jpg. Αντί για αυτό προτιμήστε να βάζετε στο όνομα του αρχείου τη λέξη-κλειδί που το αφορά.

ALT

Είναι τα αρχικά των λέξεων Alternative Text.  Πρόκειται για το κείμενο που εμφανίζεται όταν βάλετε το mouse cursor πάνω σε ένα image. Αξιοποιήστε το για να περιγράψετε το περιεχόμενο του τελευταίου.

Μέγεθος image

Η ταχύτητα της σελίδας σας είναι σημαντική για θέματα SEO και User Experience. Καθοριστικός παράγοντας για να βελτιωθεί αυτή είναι το μικρό μέγεθος των φωτογραφιών που ανεβάζετε στην ιστοσελίδα σας. Ιδανικά τα images θα πρέπει να είναι μέχρι 100 Kbs.

Videos

Η παρουσία videos στις σελίδες σας θα αυξήσουν το engagement των επισκεπτών τους δεδομένου ότι είναι πιθανό να κάνουν click σε αυτά ή ακόμα καλύτερα να τα κάνουν share στα social media. Για να ωφεληθούν πλήρως οι σελίδες σας που τα φιλοξενούν αποφεύγετε τη χρήση iFrames και προτιμήστε να τα κάνετε embedded σε αυτές.

Infographics

Εξαιρετική μορφή περιεχομένου που έχει τη δυνατότητα να γίνει viral. Φροντίστε στο όνομα του αρχείου τους να έχουν τη λέξη-κλειδί που τα αφορά και το brand name της εταιρίας σας. Επίσης μεριμνήστε να περιέχουν HTML embed code ο οποίος να έχει link προς την ιστοσελίδα σας, με σκοπό, στην περίπτωση που αυτά γίνουν shared, να αποκτάτε αυτόματα και backlinks.

Podcasts

Πρόκειται για ηχητικά αρχεία τα οποία μπορείτε να ανεβάζετε στην σελίδα σας. Φροντίστε και σε αυτά το όνομα του αρχείου τους να έχει το keyword που τα αφορά και το brand name σας.

Web design

Έχοντας προδιαγράψει τις σελίδες της ιστοσελίδας σας, τα αντίστοιχα wireframes τους και έχοντας προετοιμάσει το περιεχόμενο τους είσαστε έτοιμοι για να προχωρήσετε στον σχεδιασμό του ιστοτόπου σας.  Ας εξετάσουμε τα κυριότερα σημεία που πρέπει να προσέξετε στο website design:

Mobile friendly

Στις μέρες μας είναι αδιανόητο μια σελίδα να μην είναι βελτιστοποιημένη για τα κινητά τηλέφωνα. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν mobile devices όπως είναι τα smartphones και τα tablets για να περιηγηθούν στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό επιλέξτε ένα responsive website template για την σελίδα σας. Το τελευταίο έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στις διαστάσεις της οθόνης που εμφανίζεται το website σας. Ειδικά για τα e-shops ή τα news sites μια καταλληλότερη προσέγγιση είναι η ανάπτυξη mobile applications για κάθε μία από τις σημαντικότερες mobile platforms, δηλαδή το iOS και το Android.

Branding

Η ιστοσελίδα σας θα πρέπει να συνάδει με το brand σας. Στην διάσταση αυτή τα χρώματα θα πρέπει να απορρέουν από το logo της εταιρίας σας και η αισθητική του σχεδιασμού της – layouts, buttons, coloring, typography –  να συνάδει με το στυλ της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση αποφύγετε τα Generic Website Templates γιατί θα κάνουν τον ιστότοπο σας να μοιάζει κοινότυπος.

User experience

Όπως ήδη έχει λεχθεί το website design εκτός από την αισθητική του διάσταση έχει και την αντίστοιχη λειτουργική του. Συνεπώς κάθε σελίδα σας θα πρέπει να διευκολύνει τα customer personas να υλοποιήσουν τα tasks που έχετε προδιαγράψει για αυτά.

Page layout

Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας, για όλες τις σελίδες της. Θέματα όπως είναι τα page pixel width, το web typography, η στοίχιση των σελίδων, η χρήση γραφικών είναι χρήσιμο να ακολουθούνται με συνέπεια για όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας σας.

Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα WCAG

Αφορά στον σχεδιασμό του ιστοτόπου σας και αποσκοπεί στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα των ανθρώπων με δυσλειτουργίες σε αυτόν. Οδηγίες για αυτή τη συμμόρφωση μπορείτε να βρείτε στον οδηγό WCAG 2.0 Quick Reference List.

Αποφυγή εκτεταμένης χρήσης του Flash

Η χρήση Flash θεωρούνταν παλιότερα ότι εμπλουτίζει την εμπειρία του επισκέπτη μιας σελίδας, σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη. Επιπρόσθετα δεν είναι καθόλου φιλική στις μηχανές αναζήτησης και έχει προβλήματα με τις συσκευές της Apple.

Above the fold web design

Το above the fold είναι εκείνο το τμήμα της σελίδας σας που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να κάνει scroll down.  Σε αυτό το τμήμα είναι σκόπιμο να εμφανίζεται το σημαντικότερο κείμενο της σελίδας καθώς και οι επιλογές για τα actions που θέλετε να κάνει ο επισκέπτης της π.χ. social share buttons, registration.  Η συγκεκριμένη πρακτική βοηθά και το SEO – η Google δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο περιεχόμενο που είναι above the fold – αλλά και το engagement των επισκεπτών.

Το τμήμα που ειναι above the fold εξαρτάται από την ανάλυση της οθόνης που χρησιμοποιεί ο χρήστης.  Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο μεγαλύτερο τμήμα της σελίδας σας είναι above the fold.  Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες αναλύσεις και τα αντίστοιχα ποσοστά χρησιμοποίησης τους είναι οι ακόλουθες:

 • 1024/1366/1280 x 768 – 33.06%
 • 1280 x 800 – 24.76%
 • 1440/1500 x 900 – 11.00%
 • 1280 x 1024 – 8.25%
 • 1680/1400 x 1050 – 5.92%

Τα CSS να είναι σε εξωτερικά αρχεία

Τα CSS είναι τα αρχικά των λέξεων Cascading Style Sheets.  Μέσα από αυτά μορφοποιείτε το site σας, δηλαδή ορίζετε τις  γραμματοσειρές του, το μεγέθος τους, τα χρώματα τους και γενικά οτιδήποτε αφορά στο πως φαίνεται η ιστοσελίδα σας.  Τα CSS θα πρέπει να είναι σε εξωτερικό αρχείο και όχι στον κώδικα της σελίδας σας.  Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται το text to html ratio και διευκολύνεται η διαχείριση της τελευταίας.

Metadata

Είναι τα δεδομένα για τα δεδομένα.  Τα διαβάζουν οι μηχανές αναζήτησης και όχι οι επισκέπτες της σελίδας σας.  Τα χρησιμοποιείτε για να ενημερώσετε τις πρώτες σχετικά με το είδος της πληροφορίας που περιέχει η τελευταία.  Για να καταγράψετε τα metadata χρησιμοποιείτε τα meta tags τα οποία είναι attributes της HTML.  Από την πλευρά του SEO τα σπουδαιότερα είναι τα εξής:

Meta Title

Είναι ο τίτλος που εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα της Google.  Πρέπει να περιέχει την λέξη-κλειδί, ιδανικά στην αρχή και στο τέλος να έχει το brand της εταιρίας σας.  Για το μέγεθος του ισχύει ότι και για τους τίτλους των σελίδων.

Meta Description

Είναι η περιγραφή που εμφανίζεται κάτω από το meta title στα organic results της Google.  Θα πρέπει να περιέχει το σημαντικότερο keyword και το μέγεθος της να είναι μεγαλύτερο από τους 70 χαρακτήρες και μικρότερο από τους 156.

Social Meta Tags

Όταν κάνετε share μια σελίδα στα διάφορα social media είναι σύνηθες η πληροφορία για αυτή να μην εμφανίζεται σωστά.  Για να το διορθώσετε αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε συγκεκριμένα meta tags για κάθε social media που χρησιμοποιείτε, όπως είναι το Facebook (Opengraph tags), Twitter (Twitter cards), Google+ (Schema.org).

Rel-canonical

Το χρησιμοποιείτε στην περίπτωση που έχετε σελίδες με το ίδιο περιεχόμενο.  Με αυτό δηλώνετε στην Google ποιά από τις πρώτες είναι η κύρια σελίδα και συνεπώς την καθοδηγείτε να εμφανίζει αυτή στα οργανικά της αποτελέσματα.  Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε την τιμωρία για duplicate content.

Structured Data

Με την χρησιμοποίηση εξειδικευμένων meta tags μπορείτε να δηλώσετε στην Google λεπτομερώς το είδος της πληροφορίας που υπάρχει σε κάθε σελίδα σας.  Το αποτέλεσμα θα είναι να εμφανίζεται στα οργανικά της αποτελέσματα πλούσια πληροφόρηση η οποία είναι γνωστή και ως rich snippets.  Για παράδειγμα, αν η σελίδα σας αφορά σε ένα συγκεκριμένο προιόν, με την χρήση των structured data στα οργανικά αποτελέσματα θα εμφανίζονται πληροφορίες για τον όνομα του, τον κατασκευαστή του, την τιμή του, τον κωδικό του, την περιγραφή του, την αξιολόγηση του.  Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει click στο link σας και καταλαμβάνετε περισσότερο χώρο στα οργανικά αποτελέσματα ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το brand σας.

Για τα structured data υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα formats.  Η Google προτείνει τα microdata αλλά αποδέχεται και άλλα.  Συγκεκριμένα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

 • Microdata
 • Microformats
 • RDFa

Η Google υποστηρίζει rich snippets για τις εξής κατηγορίες περιεχομένου:

 • Reviews
 • People
 • Products
 • Businesses and organizations
 • Recipes
 • Events
 • Music
Authorship Markup

Παρόλο που η Google έχει δηλώσει ότι δεν το λαμβάνει υπόψη της δεν μας αποτρέπει από την αξιοποίηση του.  Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δηλώσετε σε αυτή ότι είσαστε ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας για να προστατευείτε σε περίπτωση κλοπής του από άλλους ιστοτόπους.

User-friendly URLs

Το URL της κάθε σελίδας σας θα πρέπει να είναι κατανοητό στους επισκέπτες της.  Ο καλύτερος τρόπος για να το σχεδιάσετε είναι να περιλαμβάνει το domain name σας και μετά τον τίτλο της σελίδας, όπου κάθε λέξη θα ενώνεται με την προηγούμενη με dash  (-), παραλείποντας τα άρθρα και τους συνδέσμους.

Google Analytics και Google Webmaster Tools

Με την δημοσίευση της ιστοσελίδας σας το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να την συνδέσετε με τα Google Analytics και τα Google Webmaster Tools.  Και τα δύο εργαλεία θα σας βοηθήσουν με τα στατιστικά δεδομένα που παρέχουν, να βελτιώνετε διαρκώς το online presence σας.

Η υπηρεσία  κατασκευής ιστοσελίδων με Proactive SEO από την SEO In Greece

Είναι φανερό ότι η κατασκευή ιστοσελίδων οι οποίες θα φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί δεξιότητες και τεχνογνωσίες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η SEO In Greece, στο πλαίσιο της υπηρεσίας της Proactive SEO, έχει διαμορφώσει συνεργασίες με εταιρίες που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και know-how στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτει η ίδια, προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της μια συνολική λύση.

Το αποτέλεσμα της αξιοποίησης της υπηρεσίας Proactive SEO από εσάς θα είναι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας η οποία θα είναι εστιασμένη στο αποτέλεσμα και η οποία θα έχει τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλής κατάταξης στα οργανικά αποτελέσματα της Google.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο stephanos@seoingreece.org ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία μας.