Οδηγός SEO 2017 για Startups

Οδηγός SEO 2017 για Startups

Στρατηγική SEO για Startups

Η δημιουργία ενός startup είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του είναι φρόνιμο να σχεδιαστεί εξαρχής μια στρατηγική search engine optimization για τους ακόλουθους λόγους: 

  • Σύμφωνα με το SimilarWeb η επισκεψιμότητα σε μια ιστοσελίδα προέρχεται κατά 29% από τις μηχανές αναζήτησης και μόνο κατά το 6% από τα social media.
  • Τα οργανικά αποτελέσματα δίνουν περισσότερα από το 90% των clicks και μάλιστα χωρίς κόστος ενώ οι διαφημίσεις στο search λιγότερο από το 10% και αυτό επί πληρωμή.  Ταυτόχρονα όταν μια ιστοσελίδα προτείνεται από τις μηχανές αναζήτησης ενισχύεται το brand της.
  • Τα clicks από τα οργανικά αποτελέσματα έχουν σημαντικές πιθανότητες να μετατραπούν σε πωλήσεις ειδικά όταν οι αναζητήσεις αφορούν σε προιόντα και υπηρεσίες.

Ας δούμε λοιπόν πως μπορείτε με απλό τρόπο να σχεδιάσετε την στρατηγική seo για το startup σας.

Εντοπίστε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά

Οι υποψήφιοι πελάτες σας είναι πιθανόν να πραγματοποιούν αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει το startup σας. Πώς όμως σας ψάχνουν: Ποιές είναι οι συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιούν; Για να τις εντοπίσετε μπορείτε να καταρτίσετε μια λίστα με αυτές κάνοντας brainstorming με την ομάδα σας και αν είναι εφικτό να ρωτήσετε υποψήφιους πελάτες σας. Στην συνέχεια μπορείτε να αξιοποιήσετε το keyword planner tool που βρίσκεται στα Google Adwords και να διαπιστώσετε τον αριθμό των μηνιαίων αναζητήσεων που έχουν οι λέξεις-κλειδιά που έχετε καταγράψει. Στόχος είναι να επιλέξετε αυτές που έχουν τις περισσότερες μηνιαίες αναζητήσεις και το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον για την επιχείρηση σας.

Σχεδιάστε αποτελεσματικά την δομή της ιστοσελίδας σας

Η δομή του website σας θα πρέπει να ικανοποιεί δύο συνθήκες. Πρώτον να υποστηρίζει τις λέξεις-κλειδιά που έχετε εντοπίσει από το προηγούμενο βήμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε σημαντική λέξη-κλειδί θα πρέπει να προυπολογίσετε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστοσελίδα σας. Προσπαθήστε η σημαντικότερη λέξη-κλειδί να αντιστοιχεί στην αρχική σας σελίδα. Δεύτερον να συνάδει με τον τρόπο σκέψης των υποψηφίων πελατών που στοχεύετε. Για την αναγνώριση των υποψηφίων πελατών θα βοηθήσει η αξιοποίηση του Facebook Audience Insights.

Τα πάντα στο root domain σας

Αρκετά startups κάνουν blogging σε διάφορες πλατφόρμες αντί στην ίδια τους την ιστοσελίδα. Η δημιουργία νέου περιεχομένου βοηθά στην βελτίωση της κατάταξης της ιστοσελίδας σας, συνεπώς είναι κρίμα όταν το δημιουργείτε να μην το δημοσιεύετε σε αυτή. Επίσης αποφύγετε την χρήση subdomains και αντί για αυτά χρησιμοποιήστε subfolders. Για παράδειγμα το blog σας προτείνεται να είναι σε subfolder του domain σας (yourdomain.gr/blog) αντί σε subdomain (blog.yourdomain.gr)

Αξιοποιήστε το Google Search Console

Πολλές νέες ιστοσελίδες συνδέονται μόνο στα Google Analytics. Υπάρχει όμως και το Search Console και η σύνδεση της ιστοσελίδας σας με αυτό είναι επιβεβλημένη για να έχετε εικόνα από πρώτο χέρι για το πως η Google την βλέπει και συνεπώς να κάνετε τις αναγκαίες βελτιώσεις όταν χρειάζεται.

Δώστε προσοχή στην ποιότητα του περιεχομένου σας

Εάν έχετε πολλές σελίδες με φτωχό περιεχόμενο η Google θα δώσει χαμηλή βαθμολογία στην ιστοσελίδα σας και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την κατάταξη της. Στο ίδιο πλαίσιο αποφύγετε την επανάληψη του ίδιου περιεχομένου σε διαφορετικές σελίδες.

Χρησιμοποιήστε structure data

Επισκεφθήτε το schema.org και εντοπίστε τον τύπο των structure data που αφορούν στο startup σας. Στην συνέχεια εφαρμόστε τον στον κώδικα της ιστοσελίδας σας. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσετε την Google να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες (rich snippets) για το website σας στα οργανικά της αποτελέσματα.

Δημιουργήστε περιεχόμενο που απαντά σε ερωτήσεις

Πολλές φορές οι χρήστες των μηχανών αναζήτησης χρησιμοποιούν ως λέξεις-κλειδιά συγκεκριμένα ερωτήματα. Για να ανταποκριθεί η Google σε αυτή την τάση εμφανίζει στο 15% περίπου των οργανικών της αποτελεσμάτων τo answer box στη θέση 0, δηλαδή πάνω από το πρώτο οργανικό αποτέλεσμα. Εάν θέλετε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία τότε δημιουργήστε περιεχόμενο που απαντά σε ερωτήματα που θέτουν οι υποψήφιοι πελάτες σας. Ιδανικό μέρος για την δημοσίευση αυτού του περιεχομένου είναι η σελίδα FAQ ή το blog σας.

Δημιουργήστε videos

Το YouTube είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, μετά την Google. Δημιουργήστε λοιπόν ένα κανάλι σε αυτό και δημοσιεύστε videos που παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση στους υποψήφιους πελάτες σας.

Βελτιώστε τα images σας

Σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι πελάτες σας μπορεί να ψάχνουν πρώτα στα images που εμφανίζονται στα οργανικά αποτελέσματα της Google και μέσω αυτών να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που αυτά υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό η βελτιστοποίηση τους είναι κρίσιμη παράμετρος. Συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε είναι η επιλογή πρωτότυπων και ποιοτικών images, η χρήση της λέξης-κλειδί στην ονομασία του αρχείου του image καθώς και η συμπλήρωση του ALT με την περιγραφή του image στην οποία θα περιλαμβάνεται και το keyword που το αφορά.

Αξιοποιήστε την ειδησεογραφία

Η Google ειδικά για τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα δίνει προβάδισμα στο “φρέσκο” περιεχόμενο. Αν μπορείτε λοιπόν να εντοπίσετε θέματα της επικαιρότητας και να τα συνδέσετε με τα προιόντα και τις υπηρεσίες του startup σας τότε δημιουργήστε ποιοτικό περιεχόμενο για αυτά. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται newsjacking.

Αξιοποιήστε το Google My Business

Εάν το startup σας έχει τοπικό χαρακτήρα τότε δηλώστε το στο Google My Business και ακολουθήστε την διαδικασία για την επαλήθευση της διεύθυνσης του. Με τον τρόπο αυτό θα εμφανιστεί η επιχείρηση σας στα Google Maps και θα αυξηθεί σημαντικά η αξιοπιστία της ιστοσελίδας σας γεγονός το οποίο θα επηρεάσει θετικά την κατάταξη της.

Δώστε σημασία στα backlinks

Πρόκειται για υπερσυνδέσμους που υπάρχουν σε άλλες ιστοσελίδες και οδηγούν στην δική σας. Η ύπαρξη τους σε ποιοτικές ιστοσελίδες με αντικείμενο σχετικό με εκείνο του startup σας είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την αποτελεσματική προώθηση της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης. Ο καλύτερος τρόπος για να τα δημιουργήσετε είναι με την ανάπτυξη εξαιρετικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα σας με το οποίο θα θέλουν να συνδεθούν άλλες ιστοσελίδες (natural backlinks).